GF Hydrogen

Hydrogen fra Glomfjord

Hydrogen fra Glomfjord

Hydrogen er den bærekraftige og framtidsrettede drivstoff-løsningen. Glomfjord Hydrogen AS er i ferd med å realisere produksjonsanlegg for store mengder hydrogen i Glomfjord Industripark. (We are facilitating big scale production of hydrogen, in Glomfjord industrial park). Selskapet eies av av Greenstat AS (38,4 %), NEL ASA (23,2), Meløy Energi AS (23,2) og Troms Kraft AS (15,2), og vår styreleder er Vegard Frihammer fra Greenstat AS. Vår førstkommende, store markedsmulighet er levering av hydrogen til fergene i Vestfjordsambandet. Contact us, to get more information: Finn Nordmo (CEO), tlf. + 47 482 95 718, mail:finn.nordmo@glomfjordhydrogen.no Tomas Fiksdal (project manager), tlf.  + 47 932 57 114, mail: tomas.fiksdal@glomfjordhydrogen.no, or Are Opstad Sæbø (safety issues), tlf. +47 476 68 619, mail: are.opstad.saboe@glomfjordhydrogen.no  

 

LES MER (READ MORE ABOUT GLOMFJORD HYDROGEN)