GF Hydrogen

Planlegger for hydrogen

Planlegger for hydrogen

Hydrogen er den bærekraftige og framtidsrettede drivstoff-løsningen. Nå arbeider Glomfjord Hydrogen AS målbevisst for å tilrettelegge for produksjon av store mengder hydrogen i Glomfjord Industripark. (We are facilitating big scale production of hydrogen, in Glomfjord industrial park). Den førstkommende, store markedsmuligheten er levering av hydrogen til fergene i Vestfjordsambandet. Kontakt oss for mer informasjon (contact us, to get more information): Tomas Fiksdal (project manager), tlf. + 47 93 25 71 14, mail: tomas@greenstat.no eller (or) Finn Nordmo (CEO), tlf. + 47 48 29 57 18, mail: finn@mnu.no.


LES MER (READ MORE)