GF Hydrogen

Hydrogen? Glomfjord, selvfølgelig!

Image
I Glomfjord befant det seg, verdens største vannelektrolyse-anlegg for produksjon av hydrogen. Anlegget var i drift fra 1949 til -93. 


Vannets uendelige kretsløp begunstiger Glomfjord Industripark med enorme mengder iskaldt og verdifullt vann. Alt ligger til rette for å etablere storskala produksjon av hydrogen til drivstoff!

Hva: fabrikk for produksjon av hydrogen industriell anvendelse, personbiler, større kjøretøyer, båter og tog.
Ferdigstillelse: 2023 (?)
Kapasitet: 1.000 kilo pr. dag, bygges gradvis til 10.000 kilo, eller 200 GWh pr. år.
Investering: omlag 110 millioner kroner

- Her har vi kunnskapen og erfaringen, og her har vi tilgangen til kraft og arealer. Og, nøyaktig den industri-kompetansen vi trenger! sier Finn Nordmo.
Han er daglig leder i Glomfjord Hydrogen, og leder arbeidet som de neste årene skal føre til produksjonsstart for en ny hydrogenfabrikk i industriparken.
- For å kunne konkurrere mot andre drivstoffløsninger, slik at produksjonen blir lønnsom, må det produseres hydrogen i stor skala. Dette ligger det spesielt godt til rette for her i Glomfjord, fastslår han.

Finn NOrdmo
Finn Nordmo


Glomfjord kan hydrogen
De norske målene for utslippskutt, og ikke minst det globale, ‘grønne skiftet’, har hydrogen fått sterk oppmerksomhet som drivstoff-løsning for ferger, busser, tog og privatbiler. Glomfjord Hydrogen i Meløy, Nordland ble etablert i 2016 med offensive eiere, og jobber for å bli en stor leverandør av det svært bærekraftige drivstoffet.
- Vi kan hydrogen. Vi drev hydrogenfabrikk her i over 40 år, og har både historien, erfaringen og en moderne infrastruktur for å etablere en slik fabrikk i dag, fastslår Finn.
Han ledet i 10 år Norsk Hydro’s gjødselfabrikk i Glomfjord, og der var hydrogenfabrikk det ene av flere avsnitt i virksomheten.

Sterke eiere bak
I 2024 settes to nye Vestfjord-ferger i drift. Skulle hydrogen bli valgt som drivstoff, vil akkurat dette prosjektet kunne bli et gjennombrudd for Glomfjord Hydrogen AS. Parallelt jobbes det tett med aktører som Bodø kommune og utviklingsselskapet Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), med tanke på å få opp en hydrogen-fyllestasjon for privatbiler, busser og lastebiler. Glomfjord Hydrogen ser et stort kommersielt potensial, med utgangspunkt i produksjon i Glomfjord Industripark:

Nel ASA:
Norsk, globalt selskap med base i Oslo, og som tilbyr løsninger for produksjon, lagring og distribusjon av hydrogen fra fornybare energikilder. Daglig leder Jon André Løkke var ved etableringen også styreleder i Glomfjord Hydrogen, der selskapet eier om lag 25 prosent.

Greenstat AS:
Norsk firma etablert i 2015 av Christian Michelsen Research, og med ambisjon om å bli «det grønne Statoil». Jobber utelukkende med ‘grønne’ prosjekter som bidrar til en overgang fra fossil til fornybar energibruk. Eier om lag 25 prosent av Glomfjord Hydrogen AS.

Meløy Energi AS:
Kraftprodusent og -leverandør i Sør-Salten, og med base ved Glomfjord, 14 mil sør for Bodø. Selskapet er delt i nettselskap og kraftselskap, og er hel-eid av Meløy kommune. Eier om lag 25 prosent av aksjene i Glomfjord Hydrogen AS.
 

Troms Kraft AS:

Det opprinnelige Tromsø Elektrisitetsverk ble etablert i 1898, og er senere slått sammen med Troms fylkes kraftforsyning og Bardufoss kraftlag. Siden 1998 heter dette selskapet Troms Kraft AS, som i 2020 overtok om lag 15 prosent av aksjene i Glomfjord Hydrogen AS.

Selskapet styre, valgt juni 2021: Vegard Frihammer fra Greenstat AS (styreleder), Børge Selstad fra Meløy Energi AS, Jon André Løkke fra NEL ASA  og Erling Dalberg fra Troms Kraft AS.
Mer informasjon? Finn Nordmo, tlf. 48295718, finn@mnu.noTekst og foto: Edmund Ulsnæs, Ny Næring AS