GF Hydrogen

Hvorfor Glomfjord?

Image

 

  •        Kunder i bygg- og anleggsbransjen – potensielle forbrukere for oppvarming av bygninger og mikrostrømnett på byggeplasser

  •        Kunder i oppdrettsnæringa – potensielle forbrukere av både hydrogen og oksygen

  •        Kunder i prosessindustrien – potensielle forbrukere i prosessindustrien

  •        Kunder innenfor transport – stort potensiale i landsdelen; ferger, hurtigbåter, Nordlandsbanen (Saltenpendelen), busser, tunge kjøretøyer og bilflåter i kommuner og fylke

  •        Servicetjenester – tilgang til en rekke tjenester i Glomfjord Industripark

  •        Investering – utnytte eksisterende infrastruktur, inkludert bygninger etter REC

  •        Kompetanse – historisk har verdens største hydrogenfabrikk basert på elektrolyse vært driftet i Glomfjord i en periode på 44 år

  •        Nettleie – lav nettleie I Glomfjord Industripark

  •        Gunstig lokalisering i el-nettet – trafokapasitet >60MW