GF Hydrogen

Hvorfor Glomfjord?

Image

  • Lav kraftpris – attraktiv lokalisering i el- nettet
  • Nettleie – lav nettleie I Glomfjord Industripark
  • Kompetanse – historisk har verdens største hydrogenfabrikk basert på elektrolyse vært driftet i Glomfjord i en periode på 44 år
  • Investering – utnytte eksisterende infrastruktur inkludert bygninger etter REC
  • Kunder innenfor transport – stort potensiale i landsdelen; ferger, hurtigbåter, Nordlandsbanen (Saltenpendelen), busser, tunge kjøretøyer (IRIS, Tine m.fl.) og bilflåter i kommuner og fylke
  • Kunder i prosessindustrien – potensielle forbrukere i prosessindustrien, bade hydrogen og oksygen i Mosjøen, Mo, Glomfjord, Sørfold, Kjøpsvik, Narvik/LKAB
  • Andre lokale kunder – Smart City Bodø
  • Svalbard (og Japan) – eksport i båt
  • Lokalt forbruk vs eksport – skape verdier lokalt heller enn eksport av kraft (energiverk må utfordres som utviklingsaktører)