GF Hydrogen

Lav strømpris = lav hydrogenkostnad


Image


Elektrisitet utgjør >90% av “cash cost” for prosuksjon av hydrogen

  • 25 øre/kWh (januar 2016) er ekvivalent med 15 kr/kg produksjonskost (hvorav nettleie på 8 øre/kWh er inkludert)
  • Hydrogen pumpepris er i Norge 90 kr/kg, og det er allerede en besparelse sammenlignet med bensin/diesel
  • Drift av forger på hydrogen vil lønne seg når prisen er <40 kr/kg
  • Glomfjord er istand til å produsere den billigste hydrogen i Norge