GF Hydrogen

Lav strømpris = lav hydrogenkostnad

 

 

Bilde

 
 

•   5o kr/kg hydrogen tilsvarer en dieselpris på 9 kr/liter (eks. MVA)
(kommersiell diesel er ca. 9,9 kr/liter)

 

•   Kan i dag frakte 1500 kg hydrogen pr. truck (nok til å fylle 75 busser)

 

•   Optimal fraktdistanse er inntil 2,5 timer

 

•   Glomfjord er gunstig lokalisert i forhold til Nordlandsbanen, to timer
med bil til Bodø

 


KIlde: Nel