GF Hydrogen

Kommersielle muligheter for Glomfjord  • Biler – i Bodø og i regionen generelt; “bilflåter” i Bodø kommune.
  • Tog – Nordlandsbanen
  • Ferger – hydrogendrift av ferger
  • Busser – i Bodø og regionen generelt
  • Tunge kjøretøyer
  • Industriell – industriell anvendelse i regionen, bade relatert til hydrogen (Mo Industripark, Glomfjord Industripark, etc.) og oksygen (Yara, Marine Harvest, etc.)

 

·      

Forbruk pr dag: 1 bil = 1 kg, 1 buss = 25 kg,

1 ferge = 2-300 kg