GF Hydrogen

Kommersielle muligheter for Glomfjord

Image

Alstom's new hydrogen train unveiled at InnoTrans in Berlin September 2016.  Alstom has already received between 50-60 orders from Germany

  • Biler – i Bodø og i regionen generelt; “bilflåter” i Bodø Kommune, Nordland fylkeskommune, Bodø Taxi, IRIS og hos private brukere (Smart City Bodø)
  • Tog – Nordlandsbanen, Alstom har i høst lansert deres nye hydrogentog
  • Billigere infrastruktur og billigere drivstoff enn diesel og null utslipp
  • Ferger – Torghatten – hydrogendrift av ferger, i dialog med Nordland fylkeskommune og Torghatten for videre utredning
  • Busser – i Bodø og regionen generelt, er i dialog med Nordlandsbuss
  • Tunge kjøretøyer – Nikola One/Tine Meierier og et antall andre potensielle brukere (IRIS)
  • Industriell – industriell anvendelse i regionen, bade relatert til hydrogen (Mo Industripark, Glomfjord Industripark, etc.) og oksygen (Yara, Marine Harvest, etc.)

Forbruk pr dag: 1 bil = 1 kg, 1 buss = 25 kg,

1 ferge = 2-300 kg