GF Hydrogen

Glomfjord-prosjektet - oppsummertHydrogenfabrikk Glomfjord 2024
Picture illustrates a 20 MW plant, equivalent to 8 tons of production per day (8 electrolysers)


Bygge opp en kapasitet på opptil 8 tonn pr dag

Ekvivalent med 8 Nel A485 elektrolysører

  • Det er mulig å drifte anlegget 24/7/365


Forbruk pr dag: 1 bil = 1 kg, 1 buss = 25 kg, 1 ferge = 2-300 kg