GF Hydrogen

Glomfjord Projektet - Oppsummert
Image

Picture illustrates a 15 MW plant, equivalent to 6 tons of production per day (6 electrolysers)

Bygge opp en kapasitet på opptil 6 tonn pr dag

  • Ekvivalent med 6 Nel A485 elektrolysører
  • Ekspandere over tid fra 1 til 6 elektrolysører
  • Det er mulig å drifte anlegget 24/7/365
  • Initiell investering er 30 MNOK for 1 A485 elektrolysør, komplett og klargjort for videre ekspensjon
  • Total investering for 6 elektrolysører er ~130 MNOK

Forbruk pr dag: 1 bil = 1 kg, 1 buss = 25 kg, 1 ferge = 2-300 kg