GF Hydrogen

Signerer avtale

PRESSEMELDING
11. MAI 2020:
Glomfjord Hydrogen signerer nå intensjonsavtale med en internasjonal samarbeidspartner. Skal utvikle storskala grønn hydrogenproduksjon og flytendegjøring, i Glomfjord.

Det er nå signert en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av hydrogen i Glomfjord Industripark. Målet er å kunne tilby null-utslipps drivstoff til de nye fergene som skal settes i drift i Vestfjorden-sambandet i 2024. Aktørene ser også mulighet for oppskalering av produksjonen slik at man kan tilby flytende og komprimert hydrogen også til andre forbrukere innen maritime, landtransport og industri.


Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med fornybar energi, og med en partner som skal bidra i prosjektet gjennom sin teknologi og ekspertise om flytendegjøring av hydrogengass. Flytende hydrogen basert på fornybar energi vil bli en konkurransedyktig null-utslipps løsning for maritim sektor, når produksjon skjer på strategiske lokasjoner i store volumer, og levert gjennom effektive og sikre leveransekjeder.

- Vi er glade at vi gjennom målrettet arbeid har nådd denne viktige milepæl for Glomfjord Hydrogen!
- Vi ser dette som et viktig steg mot re-etablering av storskala fornybar hydrogenproduksjon i Glomfjord Industripark, sier Finn Nordmo, som er daglig leder i Glomfjord Hydrogen AS.
 

For nærmere informasjon, vennligst kontakt (contact):
Finn Nordmo, daglig leder, Glomfjord Hydrogen AS, +47 482 95 718
Jon Andre Løkke, styreleder, Glomfjord Hydrogen AS, +47 907 44 949

www.glomfjordhydrogen.no
 

Glomfjord Hydrogen AS eies av Nel ASA, Greenstat AS, og Meløy Energi AS. Hensikten med dette selskapet er å re-etablere grønn hydrogenproduksjon i Glomfjord, og tilby hydrogen til det lokale markedet.